tisdag 13 mars 2012

Låt oss presentera - Nathalie Kalbach, kursledare på "Scrapbooking med Hjärta"!

Idag vill jag presentera en utav kursledarna på vårt superspännande kursevent "Scrapbooking med Hjärta" lite närmare. Våra kursledare kommer ju från Tyskland, USA och Norge och intervjuerna är därför gjorda på engelska, men du hittar en översättning i kursivt under respektive fråga. ;) Jag hoppas att du skall tycka att det är roligt att få lära känna dessa scrapbooking-artister lite närmare, och glöm för guds skull inte att anmäla er till kurserna! Vi har ännu platser kvar till kurserna men crop:en på lördagen börjar vara fullbokad.


Låt mig alltså presentera,
underbara Nathalie Kalbach från Tyskland!

1. Tell us a little something about yourself?

Telling you about myself...ok...Let's start :) I am married to my wonderful husband Jim, who is actually American. We do have a kitty that loves to have us around so he can ignore us. We are living in Hamburg in the middle of the city in a very busy and fun neighborhood. There is a lot of inspiration I can gather from my neighborhood. Other than my obvious Love for Paints and Mixed Media, I love reading. I can't sleep before I haven't read a couple pages.

1. Berätta lite om dig själv.

Berätta om mig själv...ok...kör igång! :) Jag är gift med min underbara man Jim, som faktiskt är amerikan. We har en katt som älskar att ha oss i närheten så att han kan ignorera oss. Vi bor i Hamburg, mitt i stan, i ett väldigt livligt och roligt område. Jag kan samla massor med inspiration från mitt område. Förutom min uppenbara kärlek för färger och Mixed Media, älskar jag att läsa. Jag kan inte sova förrän jag har läst ett par sidor.

2. How and when did you start your creative career?

I started with Scrapbooking in 2004 after our wedding in the U.S. Actually it is all my husband's fault - LOL. I was wondering what I should do with our wedding pictures and he said "Why don't you make a Scrapbook?" I had no idea what he was talking about and so I googled it and landed pretty early on a well known American Message Board. From there it was only a short time till I found a kit club that focused on techniques and that is so funny, because that is what interested me the most from the beginning of the whole hobby. The techniques and versatility. I taught my first workshop in 2006 and then it was getting more and more. Before I quit my job last year to be a Mixed Media Educator full time , I studied law and I worked for 17 years as a paralegal. I loved my job...yes, I know ...so opposite from what I do now, but I figured, that if I do not try making a living with what I love most, I will never know. And so, here I am - it has been quite a fun and exciting journey so far.

2. Hur och när började din kreativa karriär?

Jag började med scrapbooking år 2004 efter vårt bröllop i USA. Faktum är att det är helt och hållet min mans fel - lol. Jag funderade på vad jag skulle göra med våra bröllopsbilder och han sade "Varför gör du inte en scrapbook?". Jag hade ingen aning om vad han pratade om så jag googlade det och hittade ganska tidigt en välkänd amerikansk sida. Efter det tog det bara en kort tid innan jag hittade en kit-klubb som fokuserade på tekniker och det är så lustigt, för det har varit det som jag intresserat mig mest för med hela hobbyn, redan från början - teknikerna och alla variationsmöjligheter. Jag höll min första workshop år 2006 och efter det blev det bara mer och mer. Före det att jag slutade mitt jobb förra året för att arbeta som Mixed Media lärare på heltid, studerade jag juridik och jag arbetade i 17 år som juridisk handläggare. Jag älskade mitt jobb....ja, jag vet...så annorlunda mot vad jag gör idag, men jag tänkte att om jag inte provar att leva på det jag älskar mest nu så kommer jag aldrig att få veta. Så här är jag - det har varit en rolig och spännande resa så här långt.

3. What do you love most about art?

I LOVE the versatility of art. There are so many ways to express art - painting, writing, acting....etc. And there are so many meanings of art, art is subjective, art has the meaning you give it....art fullfills....art makes me happy...actually...that is what I love about art the most: Art makes me happy !

3. Vad älskar du mest med konsten?

Jag ÄLSKAR variationsmöjligheterna med konst. Det finns så många sätt att uttrycka konsten på - måla, skriva, skådespela....etc. Och det finns så många betydelser när det kommer till konst, konst är subjektivt, konst har den mening du ger ordet...konst ger mening...konst gör mig glad...faktisk....det är det jag älskar mest med konsten: Konsten gör mig glad!

4. How would you describe your creative process?

LOL- like a marriage? It starts with butterflies in the stomach, lot's of insecureness, going back and forth and then matures with confidence and the feeling that this is how it should be.

4. Hur skulle du beskriva din kreativa process?

LOL - som ett äktenskap? Det börjar med fjärilar i magen, massor utav osäkerhet, att gå fram och tillbaka och sedan mogna med självförtroende och känslan av att det här är precis så som det var menat att bli.


5. You will be teaching at the swedish scrapbooking event “Scrapbooking with Heart” in may. What can we expect to learn from your classes and the way you teach?

My motto is "Free Your Creativity " just like the name of my canvas class. You will get confident in making the project YOUR project, it will be your own colors, your decisions on which of the ways I show you, you will use. I will guide you and I will give you heaps of informations about the techniques and the products we will use, but in the end....you will free your creativity and you will feel good about it. And....a joke here and there might be in it too...although I know....we Germans are not funny ;)

5. Du kommer att undervisa på det svenska scrapbooking eventet "Scrapbooking med Hjärta" i maj. Vad kan vi förvänta oss att lära oss på dina kurser och av sättet du lär ut på?

Mitt motto är "Free Your Creativity", precis som namnet på min canvas kurs. Du kommer att bli säker på att göra projektet till just DITT projekt, det kommer att vara dina egna färger, dina beslut på vilka utav de tekniker jag visar dig som du kommer att använda. Jag kommer att guida dig och ge dig tonvis med information om teknikerna och produkterna vi kommer att använda, men i slutändan....du kommer att släppa lös din kreativitet och du kommer att trivas med det. Och....ett skämt här och där kan nog dyka upp också...även om jag vet...vi tyskar är inte roliga. ;)

6. You are teaching one canvas class. Would you mind describing, in short, how the techniques the students learn will be applicable to layouts and cards?

In my classes you will learn different techniques and about the products you use that make you feel confident using them for later projects too. You will learn a for example about all the four different Tattered Angels Products and you will use various ways in both of the classes - but each of those ways will give you confidence to use those Glazes or spray paints also later on with no problems for little embellishments, with masks, on different surfaces for scrapbooking layouts, altered art projects or cards. You will learn about some design principles that also apply in Mixed Media as it doesn't work without often times and those design principles you will also easily be able to transfer to your Scrapbooking Layouts. And you will learn how to embrace your "mistakes" and turn it into something that you love :)

6. En utav dina kurser är en canvas kurs. Hur kommer de tekniker vi får lära oss att vara överförbara på layouter och kort?

På mina kurser kommer du att lära dig mycket om tekniker och om produkterna vi använder, vilket kommer att göra dig mer säker på hur du kan använda dem även i senare projekt. Du kommer t ex att få lära dig allt om Tattered Angels alla fyra produkter och du kommer att få använda dem på flera olika sätt i de båda klasserna. Detta kommer att göra att du sen, utan problem kan använda alla glazer och sprayer i andra projekt tillsammans med dekorationer, masker, på olika material och när du gör layouter, alternativa scrapbooking alster eller kort. Du kommer även att få lära dig designprinciper som fungerar inom Mixed Media men som du även kan överföra till när du skapar layouter. Du kommer även att få lära dig att leva med dina "misstag" och göra dem till någonting du älskar! :)


7. Have you ever been to Sweden before?

I have not been to Sweden before. I am so excited to come and can't wait to be there. I hope I will have a tiny bit of time to see a bit of Stockholm. I will have to see how that would work.

7. Har du någonsin varit i Sverige tidigare?

Jag har inte varit i Sverige tidigare. Jag är så förväntansfull och kan knappt bärga mig tills jag får komma. Jag hoppas att jag skall ha lite, lite tid att se någonting utav Stockholm. Jag får se hur jag skall få ihop det.

Thank you so much and I can't wait to see you at the workshops! Jag glädier mig!
Nat

Tack så mycket och jag längtar tills vi ses på kurserna!
Nat


Thank you soo much Nathalie for letting us know a little more about yourself and your classes. We look forward to having you here and freeing our creativity! :) Thank you also for letting me show some of your wonderful creations in our blog!

Här kommer några bilder som Nathalie har varit snäll och låtit oss låna ur hennes galleri, ett exempel på hur det kan se ut när hon går igång med alla sina färger. :) Om du vill läsa mer om Nathalie är du välkommen att besöka hennes blogg på Nathalies Studio! Glöm inte heller att anmäla dig till någon utav Nathalies kurser, du hittar all information här ovanför i fliken "Scrapbooking med Hjärta". Vi tar emot anmälningar tills kurserna är fyllda!Vi ses i maj!
/Petra

4 kommentarer:

Anonym sa...

I cannot believe I missed this!!! I would love to meet Nathalie and did her Jump last month.

LillBlomman sa...

Can´t wait for this two days to come!!! It will be so much fun!!!

Jeanette Nyström sa...

I really looking forward for this event. I´m taking a class for Nathalie and I think it will be amazing:)

/Jeanette

AnnaB sa...

I am sooo looking forward to this! I know it will be amazing!